Hlavní informace

Téma letošního letního tábora bylo: proaktivní přístup k životu a čistý život. Junioři dopoledne studovali a diskutovali hlavní témata tábora, odpoledne sportovali, měli hudební a herecký workshop, vyráběli, večer se kreativními způsoby dělili o porozumění, které během dopoledne získali, měli táborák a diskotéku, dívali se na film, hráli hry, zpívali,… Také jsme zažili 15km výlet (všichni to zvládli) a jedno odpoledne jsme věnovali projektu služby – sbírání dřeva v hustém lese, aby se mohlo na místě, kde vždy bydlíme, v zimě topit v nově vznikajícím krbu. Jedno odpoledne a jeden večer připravovali junioři program sami – a byl veselý. Všichni jsme se snažili více si uvědomovat princip laskavosti a zdvořilosti – že laskaví a zdvořilí nejsme jenom k lidem, které už známe, ale učíme se takovéto vlastnosti projevovat ke všem. Týden byl plný přátelství a radosti všechny nás obohatil a už se těšíme na další setkání.