Hlavní informace

Tato volnočasová aktivita je určena dětem ve věku 11 – 14 let (juniorům) a probíhá na různých místech v naší republice. Po čem mladí lidé v tomto věku nejvíce touží? Po přátelství a partě vrstevníků, po smysluplné činnosti, po spravedlnosti a po tom, aby svět byl lepším místem, po činech a ne pouze slovech, po prostředí, ve kterém mohou samostatně přemýšlet a vyjadřovat své názory, po tom, aby mohli rozvíjet své nově se objevující intelektuální a duchovní schopnosti a dovednosti, aby mohli sportovat a věnovat se umění a objevovat řemesla, a aby byli přijímáni takoví, jací jsou.

Takovýto prostor těmto mladým lidem nabízejí juniorské skupinky.

Pravidelná setkání juniorské skupiny pomáhají mladým lidem budovat silnou mravní identitu v raných letech jejich dospívání a dodávají jim sílu, aby přispívali k blahobytu svých komunit.